KUNIĆ GRUPA, obrt za marketing i promidžbu, vl. Mateo Kunić , OIB: 10683645762
    •  Antuna Mihanovića 14, 43000 Bjelovar
    •  0915485711
    •  kunicgrupa@gmail.com